Vše o dopravních značkách
10.08.2020

Vše o dopravních značkách

V autoškole jsme je uměli levou zadní, ty nejznámější z nich umí poznat i malé děti: dopravní značky! Bereme je jako automatickou součást silničního provozu a s jejich významem většinou nemáme problém. Někdy ale řidiči narazí na neznámý symbol nebo dočasnou dopravní značku a najednou znejistí. V tomto článku vám proto přiblížíme téma dopravního značení v České republice a doporučíme obsah, kde najdete vše, co byste při cestách mohli potřebovat vědět o dopravních značkách.

České dopravní značky – zákony, platnost

Dopravní značky v České republice podléhají několik právním dokumentům:

Tyto dokumenty dohromady specifikují, jak má každá dopravní značka vypadat, aby byla zajištěna její platnost. Je definována nejen její podoba, ale také vyobrazení, způsob umístění v terénu a její přesný význam. Podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv, ty ale ponechávají jednotlivým státům jistou míru volnosti. Za umístění dopravní značky na určité místo vždy zodpovídá příslušný správní orgán: podle silničního zákona je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy stát, vlastníkem silnic II. a III. třídy je odpovídající kraj a vlastníkem místních komunikací je odpovídající obec. V případě účelových komunikací je to vlastník komunikace.

Dopravní značení má v ČR tyto podoby:

  • Svislé dopravní značky (značky postavené podél komunikací)
  • Vodorovné dopravní značky (přerušovaná nebo plná čára, vyznačený přechod pro chodce)
  • Světelné signály (semafory)
  • Dopravní zařízení (dopravní kužely, vodicí tabule, zábrana pro označení uzavírky)

Nyní se podíváme na jednotlivé typy dopravních značek a jejich význam ve větším detailu.

Svislé dopravní značky

Tyto dopravní značky existují v různých podobách s různými významy:

  • Výstražné dopravní značky (přechod pro chodce, železniční přejezd, zvýšené nebezpečí výskytu náledí nebo mlhy atd.)
  • Dopravní značky upravující přednost (dej přednost v jízdě, hlavní pozemní komunikace atd.)
  • Zákazové dopravní značky (zákaz vjezdu, zákaz předjíždění, nejvyšší dovolená rychlost atd.)
  • Příkazové dopravní značky (kruhový objezd, přikázaný směr jízdy, sněhové řetězy atd.)
  • Informativní dopravní značky (dálnice, tunel, názvy obce, označení parkoviště, směrové tabule atd.)
  • Dodatkové tabulky (tabulky znázorňující tvary křižovatek, vzdálenosti, potřebu mýtného atd.)

Přenosné svislé dopravní značky mají stejnou podobu jako trvale umístěné dopravní značky, jen nejsou pevně zabudovány do terénu, ale umístěny na sloupku, stojanu nebo na vozidle.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky jsou přímo vyznačeny na pozemních komunikacích. Rozlišuje se stálé a přechodné značení, které je rozlišováno za pomoci barvy stanovené ve vyhlášce. Přechodné vodorovné dopravní značky mají nejčastěji podobu čar nebo šipek ve žluté nebo oranžové barvě. Přenosné vodorovné dopravní značky jsou vždy nadřazeny stálým vodorovným dopravním značkám. Pokud je třeba označit dočasné zneplatnění vodorovných dopravních značek, dělá se to přeškrtnutí žlutými souvislými čarami.

Dopravní zařízení

Do dopravního zařízení spadají různé pomůcky, které se umístí podle pravidel na pozemní komunikaci a plní poté úlohu dopravního značení. Patří sem například dopravní kužely, vodicí tabule nebo zábrany pro označení uzavírek.

Světelné signály

Světelné signály mají většinou podobu semaforu. Ten je doplněný symbolem, který označuje, pro jakého účastníka provozu je světelný signál určen (bez označení pro vozidla, speciální označení pro pěší chodce nebo třeba cyklisty).

 

Seznam všech dopravních značek

Všechny dopravní značky s jejich významem najdete například na webu bezpecnecesty.cz.

 

Online testy dopravních značek

Už je to dlouho, co jste opustili autoškolu a v některých momentech si nejste jistí významem dopravního značení? Jednou za čas si otestujte znalosti v online testech, které najdete například na těchto odkazech:

Na webu Ministerstva dopravy ČR

Na webu bezpecnecesty.cz

 

Systém čtení dopravních značek

V posledních letech automobilky pracují na tom, aby vyvinuly asistenční systém, který řidiči pomůže číst dopravní značky a informovat jej o jejich významu. Řidič se tak může soustředit na řízení vozu. Je ale dobré vědět, že momentálně si systémy poradí jen s určitými druhy značek, jako je omezení maximální rychlosti nebo zákaz předjíždění, v budoucnu se ale jejich systém určitě bude rozšiřovat.

Systém rozpoznávání dopravních značek automobilky ŠKODA se jmenuje Travel Assist. V současnosti za pomoci kamery zpracovává obraz a vyhledává zaznamenaný symbol v naskenovaných snímcích známých dopravních značek. Nalezený význam poté systém porovná s výsledky z navigace a upozorní řidiče. Travel Assist zpracovává například značky pro omezení rychlosti, značky zákazu předjíždění a veškeré dodatečné pokyny, včetně souvisejících značek, které oznamují konec omezení. Tímto systémem bývají vybaveny novější modely vozů značky ŠKODA. Podívejte se na naši nabídku nových vozů ŠKODA, nebo si vyberte z prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus. Naši prodejci vás budou rádi informovat o tom, jakými asistenčními systémy jsou vozy vybaveny a jak fungují.

O AUTOROVI AUTO-OPAT

Jsme autorizovaný dealer značek ŠKODA a Volkswagen. Podívejte se na naši nabídku nových vozů nebo ojetých vozů, případně můžete využít služeb autorizovaného servisu v Praze.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Bezpečnostní pásy v autě: vše o bezpečném poutání

Slovník bezpečnostních a asistenčních systémů ŠKODA

Servis klimatizace v autě: čištění, dezinfekce a další údržba

Dálniční známka 2021